Eix Besòs / Idensitat

Artista convidada al projecte Eix Besòs, organitzat per IDENSITAT.

BARÓ DE VIVER

El projecte Idensitat (https://www.idensitat.net/ca/id-barri-besos-2017) em va proposar de fer un taller amb el grup familiar “Seny i Rauxa”, a Baró de Viver.
El taller ha partit de l’espai real i les fronteres del barri per arribar al terreny imaginari, jugant amb els límits físics i imposats, per plantejar altres possibilitats i potencialitats del barri a través de diversos elements plàstics.

TRINITAT NOVA

Taller de d’espais del barri on es tracta el concepte LLUNY / A PROP a través de dinàmiques de costura. Es van proposar una sèrie de paisatges de l’entorn del barri, molt marcat per la infraestructura urbana (rondes, noves construccions de metro, grans espais semirurals…) que es tracten des d’una perspectiva d’experiència personal i vinculació al barri a través del cosit d’arpilleres.