Les dues antenes del repetidor de Rocacorba

16 postcards (10x15 cm) from different authors. A letter printed in paper / 2017

“Les dues antenes del repetidor de Rocacorba” reflecteix un procés de col·laboració grupal que especula amb la capacitat de comprendre i interpretar un paisatge mai vist. Es defineixen unes instruccions i pautes que han de ser assumides pels participants: no haver-hi estat personalment, no haver vist mai cap fotografia del paisatge i no buscar-lo a google. La única referencia per al dibuix, és una descripció textual escrita per mi i enviada per correu a cadascun d’ells. El resultat és una col·lecció de postals de l’estany on la meva descripció es confronta als múltiples suggeriments paisatgístics derivats de l’intercanvi.

“Les dues antenes del repetidor de Rocacorba” (The two antenna on Rocacorba’s booster) reflects the collaborative process that ponders on the capacity to understand and perform an unseen landscape.
The participants must follow some instructions and rules:
they cannot have been there personally, neither have seen any picture or check it on google. The only reference for the drawing should be the letter with the description of the landscape that I’ve sent them.
The result is a collection of postcards of the lake, where my description is confronted to the multiple landscape suggestions, derived from the exchange.