Acte de fe

Art-Education residence/ 2017

Ens agrada compartir el que hem viscut, ensenyar-ho als nostres amics i fins i tot a gent desconeguda. D’alguna manera, si no ho compartim és com si no hagués passat. O com si no fos veritat. Quan ho pengem a les xarxes socials, llavors existeix. I si subvertim aquesta relació? I si ensenyem i documentem precisament allò que no hem fet?

Procés de treball en residència a l’Institut Josep Brugulat de Banyoles, a través del programa Bòlit Mentor.

Nos gusta compartir lo vivido, enseñarlo a nuestros amigos e incluso a gente desconocida. De alguna forma, si no lo compartimos es como si no hubiera pasado. O como si no fuera verdad. Cuando lo colgamos en las redes sociales, entonces existe. ¿Y si revertimos esa relación? ¿Y si enseñamos y documentamos precisamente lo que no hemos hecho?

Proceso de trabajo en residencia en el Instituto Josep Brugulat de Banyoles, a través del programa Bòlit Mentor.

We like to share what we experience. Show it to our friends and even to unknown people. At some point, if we don’t show it, is like it never happened. Or like it isn’t true. When we post it online then it exists. What if we change this relation? What happens if we show exactly what we haven’t done?

Resident artist at Institut Josep Brugulat in Banyoles, through the art education program Bòlit Mentor.