Acte de fe

16 pictures, 1 drawing, 2 videos / 2017

Ens agrada compartir el que hem viscut, ensenyar-ho als nostres amics i fins i tot a gent desconeguda. D’alguna manera, si no ho compartim és com si no hagués passat. O com si no fos veritat. Quan ho pengem a les xarxes socials, llavors existeix. I si subvertim aquesta relació? I si ensenyem i documentem precisament allò que no hem fet?

We like to share what we experience. Show it to our friends and even to unknown people. At some point, if we don’t show it, is like it never happened. Or like it isn’t true. When we post it online then it exists. What if we change this relation? What happens if we show exactly what we haven’t done?