Això no és res

Instal·lació, objet trouvé i impressió fotogràfica / Installation, ready-made & photographic print

Hi ha coses que són coses i hi ha coses que no són res.

Per sort, hi ha elements que indiquen què és cada cosa.

“Això no és res” es fixa en els sistemes de legitimació de les restes arqueològiques i vol aprofundir en l’anàlisi de les formes de validació existents, que afecten tan a l’àmbit científic com a l’artístic.

Hay cosas que son algo y hay cosas que no son nada.

Afortunadamente hay elementos que nos indican que es cada cosa.

“Això no és res” (“Esto no es nada”) se fija en los sistema de legitimación de los restos arqueológicos y quiere profundizar en el análisis de las formas de validación existentes que afectan tanto el ámbito artístico como el científico.

Some things are something and some things are nothing.

Fortunately, there are elements that indicate what’s everything.

“Això no és res” (“That’s nothing”) observes the qualification systems of the archaeological pieces and delves in the analysis of the existing validation process that affect both the scientific and artistic field.