Brollant de la font del llac

Projecte de recerca artística IN PROGRESS

Sota el Gran Teatre del Liceu, a cinquanta metres per sota de la Rambla, hi ha el llac del Cagalell. Fa vuit mil anys l’aigua d’aquest llac ocupava la superfície de part de Ciutat Vella i, durant el neolític, va ser l’indret escollit pels primers barcelonins que s’hi van establir. Fa 19 anys, després de l’incendi del Liceu de 1994 i la seva posterior reforma, l’aigua del llac va tornar a emergir a través
dels fonaments del teatre, ara molt més profunds. Des d’aquell moment, aquesta aigua es canalitza a través de Ciutat Vella, el Poble Sec i Montjuïc i emergeix finalment a la Font Màgica de Montjuïc.

Aquest projecte vol explicar aquesta connexió hídrica entre els dos equipaments. Actualment, em trobo en una segona fase de recerca. De moment el projecte s’ha activat en forma de passejada, de documentació audiovisual i de proposta d’espectacle site-specific.

Finançament: Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, de l’arquitectura i el disseny, de les arts escèniques, de la música i del pensament 2022

Bajo el Gran Teatro del Liceu, a cincuenta metros por debajo de la Rambla, se encuentra el lago del Cagalell. Hace ocho mil años el agua de este lago ocupaba la superficie de parte de Ciutat Vella y, durante el neolítico, fue el lugar escogido por los primeros barceloneses que se establecieron ahí. Hace 19 años, después del incendio del Liceu de 1994 y su posterior reforma, el agua del lago volvió a emerger a través
de los cimientos del teatro, ahora mucho más profundos. Desde ese momento, esta agua se canaliza a través de los barrios de Ciutat Vella, el Poble Sec y Montjuïc y emerge finalmente en la Fuente Mágica de Montjuïc.

Este proyecto quiere explicar esa conexión hídrica entre ambos equipamientos. Actualmente, me encuentro en una segunda fase de investigación. Por el momento el proyecto se ha activado en forma de paseo, de documentación audiovisual y de propuesta de espectáculo site-specific.

Financiación: Becas para la investigación y la innovación en los ámbitos de las artes visuales, de la arquitectura y el diseño, de las artes escénicas, de la música y del pensamiento 2022

Beneath the Gran Teatre del Liceu, fifty meters below the Rambla in Barcelona, there’s Lake Cagalell. Its water is eight thousand years old and it occupied the surface of part of Ciutat Vella neighbourhood during the Neolithic. The river of the lake was the chose spot to settle by the first Barcelona residents around 4500 bC.
19 years ago, after the Liceu fire in 1994 and its subsequent reform, the water from the lake re-emerged through of the foundations of the theatre, much deeper now. From that moment, this water is channeled through the neighbourhoods of Ciutat Vella, Poble Sec and Montjuïc and finally emerges in the Magic Fountain of Montjuïc.

This project wants to explain this water connection between the two facilities. I am currently in a second research phase. At the moment, the project has been activated in the form of a walk, audiovisual documentation and a proposal for a site-specific show.