Ha plogut o han regat

Accions efímeres a la natura o a l'interior/ 2013 - tbc

Del 14/12/23 de 2023 al 3/03/24 a la FUNDACIÓ TÀPIES

“Ha plogut o han regat” és un projecte artístic que s’inicia en l’observació d’un terra moll. Aquest terra moll és un indici del que he passat abans, i pot tenir un origen natural o artificial. Seguint aquesta premissa, em fixo en altres fenòmens naturals per alterar-ne els indicis i qüestionar les hipòtesis que fem quan observem el nostre entorn natural.

Accions de deslocalització d’indicis a diferents llocs entre Barcelona, Banyoles, les Terres de l’Ebre. Aquest projecte està viu i s’adapta constantment al seu context per revisitar-lo.

*Obra adquirida per la col·lecció nacional d’art contemporani de la Generalitat de Catalunya.

“Ha plogut o han regat” (“Ha llovido o han regado”) es un proyecto artístico que empieza con la observación de un suelo mojado. Este suelo mojado es un indicio de algo que ha pasado antes, y puede tener un origen natural o artificial. Siguiendo esta premisa, me fijo en otros fenómenos naturales para alterar sus indicios y cuestionar las hipótesis que hacemos cuando observamos nuestro entorno natural.

Acciones de deslocalización de indicios en distintos lugares entre Barcelona, Banyoles y las Terres de l’Ebre. Este proyecto está vivo y se adapta constantemente a su contexto para revisitarlo.

*Obra adquirida para la colección nacional de arte contemporáneo de la Generalitat de Catalunya.

“Has it rained or have they been watering” is an artistic project that begins with the observation of a wet ground. This wet ground is a sign of what happened before, and may have a natural or artificial origin. Following this premise, I observe other natural phenomena to alter these signs and question the hypotheses we make when we observe our natural environment.

Different Landart actions that relocate signs. This project is alive and constantly adapts to its context to revisit it.

*Work acquired by the national contemporary art collection of the Catalan government.