Ha plogut o han regat

10 accions efímeres/ 10 fotografies a mode de documentació / 2018

Quan vaig venir a viure a Barcelona, em confonia moltíssim veure el terra moll sense que hagués plogut. Amb els anys he assumit que a Barcelona el mateix resultat (terra moll) pot haver estat provocat per la pluja però també per el reg.
Vaig estar pensant en com els indicis ens ajuden a interpretar el món a partir d’experiències prèvies. Creant falsos indicis vull questionar aquesta relació.

10 accions de deslocalització d’indicis a diferents llocs entre Barcelona i Banyoles.

HAS IT RAINED OR HAVE THEY BEEN WATERING? (2018)

When I moved to Barcelona coming from my hometown, I was really confused when seeing the floor wet without rain. With time, I understood that the same result (wet floor) can be caused by rain but also by watering.

Traces help us to understand the world, based on previous experiences. By creating false traces, I try to question this relationship.

Documentary photographs of actions to dis-locate traces, which took place in Barcelona and Banyoles.