Brollant de la font del llac

Projecte de recerca artística IN PROGRESS

Sota el Gran Teatre del Liceu, a cinquanta metres per sota de la Rambla, hi ha el llac del Cagalell. Fa vuit mil anys l’aigua d’aquest llac ocupava la superfície de part de Ciutat Vella i, durant el neolític, va ser l’indret escollit pels primers barcelonins que s’hi van establir. Fa 19 anys, després de l’incendi del Liceu de 1994 i la seva posterior reforma, l’aigua del llac va tornar a emergir a través
dels fonaments del teatre, ara molt més profunds. Des d’aquell moment, aquesta aigua es canalitza a través de Ciutat Vella, el Poble Sec i Montjuïc: rega les plantes de l’últim viver municipal de la ciutat i emergeix finalment a la Font Màgica de Montjuïc.

Aquest projecte vol explicar aquesta connexió hídrica entre els dos equipaments. De moment el projecte s’ha activat en forma de passejada, de documentació audiovisual i de proposta d’espectacle site-specific.
Actualment, em trobo en una segona fase de recerca i inici de la producció titulada “Canço i ball per una font”, que espero poder presentar durant el 2024.

Finançament:
Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, de l’arquitectura i el disseny, de les arts escèniques, de la música i del pensament 2022

BCN Producció 23-24 – Projectes deslocalitzats

Bajo el Gran Teatro del Liceu, a cincuenta metros por debajo de la Rambla, se encuentra el lago del Cagalell. Hace ocho mil años el agua de este lago ocupaba la superficie de parte de Ciutat Vella y, durante el neolítico, fue el lugar escogido por los primeros barceloneses que se establecieron ahí. Hace 19 años, después del incendio del Liceu de 1994 y su posterior reforma, el agua del lago volvió a emerger a través
de los cimientos del teatro, ahora mucho más profundos. Desde ese momento, esta agua se canaliza a través de los barrios de Ciutat Vella, el Poble Sec y Montjuïc: riega las plantas del último vivero municipal de la ciudad y emerge finalmente en la Fuente Mágica de Montjuïc.

Este proyecto quiere explicar esa conexión hídrica entre ambos equipamientos. Por el momento el proyecto se ha activado en forma de paseo, de documentación audiovisual y de propuesta de espectáculo.
Actualmente, me encuentro en una segunda fase de investigación e inicio de producción titulada “Canço i ball per a una font (Canción y baile para una fuente) que espero presentar durante 2024”. site-specific.

Financiación: Becas para la investigación y la innovación en los ámbitos de las artes visuales, de la arquitectura y el diseño, de las artes escénicas, de la música y del pensamiento 2022

BCN Producció 23-24: Proyectos deslocalizados

Beneath the Gran Teatre del Liceu, fifty meters below the Rambla in Barcelona, there is Lake Cagalell. Its water is eight thousand years old and it occupied the surface of part of Ciutat Vella neighbourhood during the Neolithic. The river of the lake was the chosen spot to settle by the first Barcelona residents around 4500 bC.
19 years ago, after the Liceu fire in 1994 and its subsequent reform, the water from the lake re-emerged through of the foundations of the theatre, much deeper now. From that moment, this water is channeled through the neighbourhoods of Ciutat Vella, Poble Sec and Montjuïc: it water the last public plant nursery in the city and finally emerges in the Magic Fountain of Montjuïc.

This project wants to explain this water connection between the two facilities. At the moment, the project has been activated in the form of a walk, audiovisual documentation and a proposal for a site-specific show.
I am currently in a second research phase and start of the production called “Cançó i ball per una font (Song and dance for a fountain)”.