La X marca el record

20 mapes (15x20cm) / 1 projecció o vídeo / 1 pista d’audio per reproduir en 4 altaveus o stereo (3min) / 2012

Si pensem en un espai físic, aquest passa inevitablement pel filtre del nostre record. Si s’ha de representar gràficament aquest espai, haurem de basar-nos en aquest record, la nostra memòria i capacitat de representació abstracta. De la mateixa manera que cadascú viu la realitat segons la seva perspectiva, les experiències viscudes o l’ús que fa d’un espai, també aquests mapes són diferents tot i representar un mateix espai: El Parc de la Pegaso, al barri de Sant Andreu de Barcelona.

Si pensamos en un espacio físico, éste pasa inevitablemente por el filtro de nuestro recuerdo. Para representar gráficamente este espacio, deberemos basarnos en este recuerdo, nuestra memoria y nuestra capacidad de representación abstracta. De la misma forma que cada uno vive la realidad según su perspectiva, las experiencias vividas o el uso que cada cual hace de un espacio, también estos mapas son diferentes a pesar de representar un mismo espacio: El Parque de la Pegaso, en el barrio de Sant Andreu de Barcelona.

Any physical space we think of has to pass through the filter of our memory. And if we want to represent this space in pictures, we have to turn to our memory of it and use our skills for abstract representation. Often used as a tool for general, almost scientific interpretation, maps are actually an utterly conventional representation. In the same way that everyone experiences reality in accordance with their own perspective, their firsthand experiences or the use they make of a space, these maps a re all different even though they represent the same space: Pegaso Park in Sant Andreu neighbourhood in Barcelona.