Les dues antenes del repetidor de Rocacorba

16 postcards (10x15 cm) from different authors. A letter printed in paper / 2017

“Les dues antenes del repetidor de Rocacorba” reflecteix un procés de col·laboració grupal que especula amb la capacitat de comprendre i interpretar un paisatge mai vist. Es defineixen unes instruccions i pautes que han de ser assumides pels participants: no haver-hi estat personalment, no haver vist mai cap fotografia del paisatge i no buscar-lo a google. La única referencia per al dibuix, és una descripció textual escrita per mi i enviada per correu a cadascun d’ells. El resultat és una col·lecció de postals de l’estany on la meva descripció es confronta als múltiples suggeriments paisatgístics derivats de l’intercanvi.” David Armengol, curator.

Podeu descarregar la carta aquí.

“Las dos antenas del repetidor de Rocacorba” refleja un proceso de colaboración grupal que especula con la capacidad de comprender e interpretar un paisaje nunca visto. Se definen unas instrucciones y pautas que deben ser asumidas por los participantes: no haber estado nunca en Banyoles, no haber visto ninguna fotografía del paisaje con anterioridad y no buscarla en google. La única referencia para el dibujo, es una descripción textual escrita por mí y enviada por correo a cada uno de los artistas participantes.El resultado es una colección de postales del lago donde mi descripción se confronta con las múltiples sugerencias paisajísticas derivadas del intercambio.”

Puedes descargar la carta aquí.

THE TWO ANTENNAE OF THE ROCACORBA REPEATER STATION (2016)

“Les dues antenes del repetidor de Rocacorba” (“The two antennae of the Rocacorba repeater station”) reflects a collaborative process that considers our capacity to understand and perform an unseen landscape. As if playing a game, the artist defines a series of instructions and rules that must be accepted by the participants: to imagine and draw a location (the lake of Banyoles, a place to which Visa has a telluric connection) based solely on a textual description she wrote herself and sent to each of them by mail. Thus the epistolary relationship that defines the working process between artist and collaborators culminates in a collection of postcards of the lake in which her own personal imaginary is confronted by multiple suggested landscapes deriving from the exchange.”
David Armengol, curator.

You can download the letter here.