Fer veure

una acció sobre el terreny, una audioguia, un llibre d'artista i un poster / a site specific, an audio guide, an artist book and a poster

Projecte seleccionat per la Biennal d’art de Girona 2019

El 80% dels terrenys dintre del jaciment d’Empúries encara estan per excavar. Aquesta extensió de terreny es presenta ara mateix com un conjunt de camps a l’espera de ser ruïnes. No tenen cap cartell indicador i no apareixen a cap postal: són espais coberts de vegetació en un coma de significat. A partir de les converses amb els treballadors del jaciment d’Empúries, he elaborat un artefacte en forma de llibre d’artista que representi aquesta tensió entre el que es veu i el que es mira.
Aquest llibre està contingut dins d’un bloc de ciment.
Només el propietari de la peça hi podrà accedir, si així ho decideix. El llibre conté els desitjos de les futures troballes per part dels arqueòlegs, serigrafiats en tinta fotocromàtica que apareixerà quan les pàgines vegin la llum.
Aquest projecte es complementa amb dues accions més:
una ocupació del terreny sense excavar durant una nit i
una audioguía per ser escoltada a través d’aquests espais.

80% of the lands of the archeological site in Empuries are not yet dug. This area is now a conjunction of fields waiting to be ruins. They don’t have any indication sign and they don’t appear in any postcard: they are space covered in wild vegetation, in a signification coma.
From the interviews that I’ve done with the workers on the site I’ve created an artist book that would like to represent this tension between what you can see and the things that you look at. This book is contained inside a concrete block and it would be the owner of the piece that can choose to access it. The pages of the book contain the wishes of future findings from the workers. These words are printed in silkscreen with photochromic ink and they will appear only when the book is opened under direct sunlight.
This project is completed with two other actions:
An occupation of the field during one night to reclaim its right to be just a field (and not a future ruin) and an audio guide to be listened through this non dug area to see what you cannot look at.