Imaginary USA

16 color pictures from 35mm film. 24 min video. Color. No sound / 2013

Mai he estat als Estats Units. A vegades, però, tinc la sensació de ser-hi sense haver-me mogut del meu país. Aquestes són les fotos d’un viatge que no he fet.

I’ve never been in the States. Sometimes though, I have the feeling I am there without moving from my country. This is my imaginary trip to the States where I’ve never been.