Imaginary USA

16 color pictures from 35mm film. 24 min video. Color. No sound / 2013

Mai he estat als Estats Units. A vegades, però, tinc la sensació de ser-hi sense haver-me mogut del meu país. Aquestes són les fotos d’un viatge que no he fet.

I’ve never been in the States. Sometimes though, I have the feeling I am there without moving from my country. This is my imaginary trip to the States where I’ve never been.

Imaginary USA (ON TOUR)

Recentment (2019) he fet una activació d’aquest projecte editant una col·lecció de 5 postals. Aquestes postals es poden trobar en diferents anticuaris i botigues de segona mà.
Aquesta activació consisteix en deixar les postals amb la resta de postals d’Estats Units. Contacta’m si em vols ajudar a distribuirles pel món.

* Podeu trobar les postals “amagades” a:
– L’encant de Gràcia (BCN)
– El trastero (Parada Sant Antoni)
– Brick Lane (London)
– Norrebro (Copenhague)
– Las Vegas
– Plaza 2 de Mayo (Madrid)
– El Rastro (Madrid)
– Museu Reina Sofia (Madrid)

Recently (2019), I’ve reactivated this project by publishing a set of 5 postcards. These postcards can be found in some antic and second hand shops, where they have been left among the other US postcards. Contact me if you want to help me to release them around.